Východiskové a Pravidelné revízie elektroinštalácie

 • NN prípojky objektov, strojov a zariadení
 • Elektroinštalácia NN rozvodov
 • Bleskozvod a uzemnenie
 • Pracovné stroje
 • Spotrebiče
 • Ručné náradie

Revízie sú vyhotovené pomocou kalibrovaných meracích prístrojov.
Pri revízii strojov, spotrebičov a ručného náradia sú jednotlivé zariadenia označené štítkami.
Možnosť sledovania termínov pravidelných revízií a kontrol elektrických zariadení.
Všetky revízie sú archivované, pri dodatočnom vyžiadaní je bezplatne vyhotovená kópia revíznej správy.

Projektovanie elektrických inštalácií

 • NN prípojky objektov, strojov a zariadení
 • Elektroinštalácia NN rozvodov
 • Jednopólové, trojpólové schémy rozvádzačov
 • Bleskozvod a uzemnenie, vrátane výpočtu zemného odporu
 • Spracovanie projektovej dokumentácie jednoduchých strojov a zariadení
 • Slaboprúdové rozvody

Projektová dokumentácia je spracovaná pomocou projekčného systému ElProCAD a BrisCAD, kde výstupom je projektová dokumentácia v tlačovej forme, vrátane výstupu vo formáte dwg a pdf.
Možnosť vypracovania špecifikácie materiálu a rozpočtu pomocou pravidelne aktualizovaných databáz najznámejších výrobcov.

Analýza NN siete

 • Sledovanie a záznam odberu elektrického prúdu (záťažová štúdia)
 • Sledovanie a záznam výkonu a spotreby elektrickej energie (energetická štúdia)

Analýza siete je vyhotovená pomocou kalibrovaného meracieho prístroja.
Po analýze je vypracovaný protokol s požadovaným výstupom, napríklad maximálny prúdový odber (nastavenie hodnoty hlavného ističa), spotrebovaná elektrická energia (zvýšené platby za elektrickú energiu), príčiny nepravidelných výpadkov elektrickej energie a podobne.

Kontakt

ETT s.r.o.
Malženická 3/6981
917 01 Trnava
IČO: 45 892 091
IČ DPH: SK2023126039

Ing. Ján Brisuda
0905 897 713